Hovedside

TREPLEIE
Ta vare på treets egenart
og verdi

Sunne trær beskytter vår helse

Beskjæring av trær krever biologisk kunnskap

Trær kan få sjokkskader

Skadede eller svake trær
kan få nytt liv

Med tauklatreteknikk når
vi alle deler av trekronen

TREINSPEKSJON

STUBBEFRESING

Kontakt oss, vi gjør jobben skadefritt

TREINSPEKSJON

Det oppstår gjerne en konflikt mellom ønsket om mer sol og utsikt, og behovet for å ta vare på den beskyttende vegetasjonen vi har rundt oss. I denne konflikten er det lett å enes om at et tre kan halveres. Dette er selvfølgelig det absolutt dårligste alternativet for treet. Da kan en trepleierapport løse eventuelle konflikter og ivareta både treets sunnhet og eierens interesser.

Vi foretar også treinspeksjoner og gir råd når det skal graves og bygges i nærheten av trær.

Se "Trær kan få sjokkskader"

Noen ganger er det ønskelig å få dokumentert om det er farlig råte i treet.
Med måleinstrumentet Resistograph kan man raskt måle vedens strukturfasthet