Hovedside

TREPLEIE
Ta vare på treets egenart
og verdi

Sunne trær beskytter vår helse

Beskjæring av trær krever biologisk kunnskap

Trær kan få sjokkskader

Skadede eller svake trær
kan få nytt liv

Med tauklatreteknikk når
vi alle deler av trekronen

TREINSPEKSJON

STUBBEFRESING

Kontakt oss, vi gjør jobben skadefritt

UTEN FOTOSYNTESE INTET LIV PÅ JORDEN

Fotosyntesen er uten tvil den viktigste biologiske prosess på vår jord. Ved fotosyntesen dannes det oksygen, som er nødvendig for respirasjon hos alle levende organismer. Satt på spissen kan man si: ”Uten fotosyntese intet liv på jorden”. Historisk sett har fotosyntesen med sin produksjon av oksygen sørget for å gjøre jordkloden til et behagelig sted å være for levende organismer. Den er også grunnlaget for at vi kan ta opp fossile brennstoffer (olje, kull og naturgass) opp fra undergrunnen og utnytte den energi som er bundet i dem. Den energi som hele tiden bindes i plantestoff danner grunnlaget for planteetere og indirekte for rovdyr, sopp og andre organismer.

Under fotosyntesen absorberer bladene sollys. De opptar også vann gjennom røttene og karbondioksid fra luften. De bruker solenergien til å omdanne vann og karbondioksid til glukose. Oksygen blir produsert som afallsprodukt. Glukosen går ut av bladet og fraktes rundt i treet. På samme tid slippes oksygenet ut i luften.

Fotosyntesen beskrevet som biokjemisk form: