Hovedside

TREPLEIE
Ta vare på treets egenart
og verdi

Sunne trær beskytter vår helse

Beskjæring av trær krever biologisk kunnskap

Trær kan få sjokkskader

Skadede eller svake trær
kan få nytt liv

Med tauklatreteknikk når
vi alle deler av trekronen

TREINSPEKSJON

STUBBEFRESING

Kontakt oss, vi gjør jobben skadefritt

TA VARE PÅ TREETS EGENART OG VERDI

Tapet av et gammelt tre representerer ikke bare et verditap for eiendommen det står på. Trær har også stor betydning for uteklimaet og trivselen i våre nærmiljøer. På varme soldager har de en utjevnende effekt på temperaturen og motvirker overoppheting ved hjelp av transpirasjonen i fotosyntesen. Om vinteren har de en lunende effekt på våre omgivelser. Følgelig har de også innvirkning på inneklimaet og luften i våre boliger. Tenk deg derfor godt om før du kapper ned et gammelt tre. Det tar en menneskealder før et nytt kan erstatte et gammelt.

Hva er fotosyntese?

Foto: Tore Hagman