Hovedside

TREPLEIE
Ta vare på treets egenart
og verdi

Sunne trær beskytter vår helse

Beskjæring av trær krever biologisk kunnskap

Trær kan få sjokkskader

Skadede eller svake trær
kan få nytt liv

Med tauklatreteknikk når
vi alle deler av trekronen

TREINSPEKSJON

STUBBEFRESING

Kontakt oss, vi gjør jobben skadefritt

KONTAKT OSS, VI GJØR JOBBEN SKADEFRITT

Beskjæring av store trær uten forsvarlig sikring og sikkerhetsutstyr er uansvarlig. Som oppdragsgiver kan du bli påført erstatningsansvar ved eventuelle ulykker eller skade på eiendom.

Vi har full ansvarsforsikring: 10 mill. kroner i If Forsikring.

LARS HONNINGSVAAG
Trepleie og stubbefresing

NO 970 146 172 MVA

Bestumveien 35c, 0281 Oslo
Telefon: 22 73 12 62
Mobil: 92 04 33 33

www.trepleie.no
www.stubbefresing.no

E-post: lars@trepleie.no

ISA Board-Certified Master Arborister (International Society of Arboriculture) har et eget identifikasjonsbevis.

Lars Honningsvaag oppnådde den høyeste profesjonelle sertifiseringen innen trepleie da han besto ISA-eksamen og ble Board-Certified Master Arborist den 23. mars 2010. Formålet med ISAs sertifiseringsprogram er å bedre kunnskapsnivået og standarden på praktisk utførelse innen trepleiefaget. Sertiseringsprogrammet er også etablert for å hjelpe bestillere av trepleietjenester å finne profesjonelle trepleiere som gjennom utdannelse og eksaminering har oppnådd et omfattende kunnskapsnivå innen trepleiefaget. Sertifiseringsprogrammet omfatter eksamen i en rekke emner: biotisk og abiotisk påvirkning (levende og ikke levende skadegjørere), plantekunnskap og valg av trær, jordlære og behandling, klatring, rigging og felling, treetablering, vanning, beskjæring, forankring, kunderelasjoner, registrering og forvaltningsplaner, taksering, risikovurdering, sikkerhet og bevaring av trær.

ISA Board-Certified Master Arborist

Medlem av ISA

Medlem av Norsk Trepleieforum

Medlem av Voice of Tree Care