Hovedside

TREPLEIE
Ta vare på treets egenart
og verdi

Sunne trær beskytter vår helse

Beskjæring av trær krever biologisk kunnskap

Trær kan få sjokkskader

Skadede eller svake trær
kan få nytt liv

Med tauklatreteknikk når
vi alle deler av trekronen

TREINSPEKSJON

STUBBEFRESING

Kontakt oss, vi gjør jobben skadefritt

Stubbeflis kan du bruke som barkdekke under busker for å holde på fuktighet i jorden og hindre ugress, eller legge i hauger for stedlig kompostering. Opprydding kan en hver klare med vanlig haveutstyr. Opplessing av store mengder stubbeflis kan om ønskelig utføres med kran og gripeskuffe.

STUBBEFRESING ER RASKT OG EFFEKTIVT

Våre helhydrauliske stubbefresere kan kjøres skånsomt over plener og frese bort trestubber og røtter inntil gjerder uten å gjøre skade. Vi har store og kraftige maskiner som egner seg til å frese bort store stubber i parker, kirkegårder og skogsterreng, og mindre maskiner som passer i trange bakgårder. Den minste kan kjøres gjennom en 90 cm bred port. Vanlig fresedybde er 15 – 20 cm under jordoverflaten. Hvis det skal plantes på samme sted, kan vi frese ekstra dype hull. Vi kan i de fleste tilfeller gi en pris over telefon basert på stubbens diameter målt nederst ved jordoverflaten. Dersom det skal kjøres over en plen som er vasstrukken, vil vi anbefale deg å vente til plenen har tørket noe opp.